Welkom

Welkom

Dansend op weg                                                                                                         

Stilte, vreugde en plezier – het is allemaal mogelijk op de weg van de dans.

We dansen in een cirkel, vaak met elkaar verbonden.

Het gaat niet om de prestatie, maar om beleving, van onszelf, van de muziek en van het samen zijn in de dans.

In de bewegingen drukt de dans de schoonheid van de muziek uit én geeft de dans een meerwaarde aan de beleving van de muziek.  

De dans helpt ons onze gedachten tot rust te brengen. Wanneer het ons lukt om volledig in het moment van beweging te zijn, in het “hier en nu”,
komen lichaam, geest en ziel in balans.

Hoe meer ons denken, voelen en handelen een eenheid vormen, hoe makkelijker we ons – letterlijk en figuurlijk – kunnen bewegen in ons leven.